Onderzoek

Onderzoek kan gericht zijn op het verleden en op de toekomst.

Veel organisaties willen leren van hun fouten. Een gedegen onderzoek na afloop van een doorlopen proces kan die fouten opsporen. Hierbij kunnen financiële, juridische, procesmatige, inhoudelijke en organisatorische aspecten een rol spelen.

Onderzoek kan ook de basis zijn voor te vormen beleid in de toekomst. Iedere fase in het beleidsproces van beleidsbepaling tot beleidsevaluatie kent z’n eigen onderzoekproblematiek.

Compagne Advies ca heeft ruime ervaring met verschillende vormen van onderzoek binnen de overheid.

–          Integriteitonderzoek

–          Rekenkamer onderzoek

–          Art. 212 onderzoek

–          Beleidsevaluatie

–          Indicator ontwikkeling

–          Onderzoek naar publieksdienstverlening

Het is bij elke vorm van onderzoek van belang:

Duidelijke onderzoeksvragen te formuleren

Open te staan voor kritische feedback

Eerlijk te zijn over de uitkomsten ook als ze ‘niet passen’

Nu te anticiperen op de mogelijke consequenties

DOEN dus!!!

Page Created by: admin