Interim Management

Interim Management is volgens Compagne Advies ca bij uitstek geschikt om een aantal zaken binnen een organisatie of organisatieonderdeel eens extra onder de loep te nemen. Vreemde ogen dwingen en hebben het voordeel van een frisse blik. Met management ervaring op alle niveaus en organisatie onderdelen bij gemeenten heeft Compagne Advies ca de juiste mensen voor deze rol.

De organisatieonderdelen waarin wij ervaring hebben opgedaan zijn:

–          Afdelingshoofd Onderwijs Cultuur Sport en Welzijn

–          Afdelingshoofd Sociale Zaken

–          Afdelingshoofd Personeelszaken

–          Afdelingshoofd Burgerzaken

–          Afdelingshoofd Financiën

–          Afdelingshoofd Centrale ondersteuning (juridisch, voorlichting, interne zaken c.a.)

–          Afdelingshoofd Planning en Control

–          Sectorhoofd Middelen

–          Sectorhoofd Samenlevingszaken

–          Sectorhoofd Grondgebied

–          Gemeentesecretaris

–          Algemeen Directeur/Gemeentesecretaris

–          Griffier

Daarnaast kunnen we ook voor de overige afdelingen interim managers leveren

Voor iedere manager is het motto DOEN belangrijk. Medewerkers verwachten van hun leidinggevenden:

Duidelijkheid over hun functioneren en hun taken

Openheid over de ontwikkelingen en hun positie

Eerlijkheid over wat er van hen verwacht wordt

Nu en niet later

DOEN dus!!!

Page Created by: admin