Bureau en Werkwijze

Compagne Advies ca vindt het belangrijk om samen met de opdrachtgever een goede analyse te maken van het onderliggende probleem bij een vraag. Soms is het nodig om voorafgaand aan de analyse een feitenonderzoek te doen. De opdrachtgever kan op basis van eigen bevindingen al een vraag geformuleerd hebben, maar dan nog kan het zinvol zijn om de externe opdrachtnemer de ruimte te geven om de vraag achter de vraag zichtbaar te maken.

Het is belangrijk om juist in de startfase de tijd te nemen om te komen tot een goede probleemanalyse. Op basis hiervan kan een gerichte en succesvolle aanpak geformuleerd worden. Hiermee kan veel tijd bespaard worden en ergernis worden voorkomen.

Afhankelijk van de aard van het verzoek hecht Compagne Advies ca. veel waarde aan een duidelijke, open, eerlijke communicatie over het verloop van het onderzoek, adviestraject en/of trainings- en coaching traject. Dit biedt de mogelijkheid om gedurende het gehele proces aanpassingen te verrichten.

De communicatie vanaf de start tot en met de afronding betreft alle partijen die een wezenlijke rol vervullen bij thema van het onderzoek, advies, training en/of coaching traject.

Wij vinden het belangrijk om ten allen tijde:

Duidelijk

Open

Eerlijk te zijn

Nu dus!!!

Page Created by: admin