Advies

De adviseurs van Compagne Advies ca hebben tientallen jaren ervaring met adviseren van overheidsorganisaties. Die ervaring heeft geleerd dat iedere vraag uniek is. Iedere organisatie heeft een eigen kleur, organisatiecultuur en geschiedenis. Bij het beoordelen van de vraag zal die context steeds degelijk meegewogen moeten worden.

Op basis van een gedegen intake zal er dan ook altijd een origineel plan van aanpak opgesteld worden. Een aanpak die aansluit bij de vraag en de organisatie.

Compagne Advies ca heeft ruime ervaring op het adviesterrein:

–          Integrale huisvestingsplannen maatschappelijke gebouwen

–          Privatiseringsoperaties

–          Shared Service Centra

–          Fusie van welzijnsinstellingen

–          Fusie van onderwijsinstellingen

–          Vorming centrale publieksbalie gemeente

–          Ombuigingsoperaties

–          Kerntakendiscussie

–          Missie en visieontwikkeling

–          Structuurvisie dorpen (Kleine kernenbeleid)

–          Saneringsoperatie art. 12 gemeenten

–          Procesmatig werken bij gemeenten

–          Projectmatig werken

–          Reorganisatie ambtelijke organisaties

–          Herindeling gemeenten

–          WMO aanbesteding

–          Invoeren HRM beleid

–          Cultuurtrajecten bij gemeenten

Duidelijk moet zijn dat de aanpak aansluit bij de vraag en de organisatie

Openheid over de organisatie is een voorwaarde voor succes

Eerlijk zijn over de mogelijkheden voorkomt teleurstelling

Nu aanpakken wat nu kan

DOEN dus!!!Page Created by: admin