Dialoog als bezuinigingsinstrument

Posted by: Freek Compagne on vrijdag, november 19th, 2010

In menige gemeenteraad wordt de discussie over de hoogte en de aard van de noodzakelijke bezuinigingen gevoerd door middel van het debat; een stijl die zelden leidt tot wijziging van standpunten bij de opponerende debatpartij. Zou het niet veel effectiever zijn als er gekozen wordt voor de dialoog?

Het debat heeft als kern het uitwisselen van argumenten voor of tegen een standpunt. Bij de dialoog vragen de gesprekspartners naar wat de ander beweegt. In de dialoog ga je op zoek welke waarden er ten grondslag liggen aan zijn of haar keuzes en overtuigingen. Een oprechte en nieuwsgierige zoektocht naar de motieven van de ander kan jezelf verrijken. Voorwaarde is wel dat de dialoogpartner op eenzelfde integere manier op zoek gaat naar de beweegredenen van de ander.

In de politiek lijkt dit bij voorbaat gedoemd te mislukken. Mensen hebben gekozen voor een politieke partij, stroming of ideologie omdat die het dichtst staat bij hun eigen waarden. Toch kan het de moeite waard zijn als men zich openstelt voor de intenties van de wederpartij. Hiervoor is het wel noodzakelijk de beelden en vooroordelen van en over de ander voor even aan de kant te zetten.
De grote uitdagingen die gemeenten te wachten staan bij het inboeken van de noodzakelijke bezuinigingen kunnen niet meer opgelost worden via de oude vertrouwde patronen. Er zullen bruggen geslagen moeten worden. Alleen vanuit de traditionele ‘rechtse’ en ‘linkse’ ‘loopgraven’ komt er geen afgewogen en verstandige ombuiging meer tot stand. Alleen inzetten op het niet verhogen van belastingen of het volledig ontzien van sociale en culturele voorzieningen leidt niet tot nieuwe duurzame oplossingen.

Een dialoog in de politiek over de nieuwe verhouding van de overheid in het ‘openbaar domein’ is een voorwaarde voor een stabiele toekomst. Een dialoog die niet alleen in de gemeenteraad maar ook met de samenleving gevoerd moet worden.

Het merkwaardige is dat over dit laatste, de dialoog met de gemeenschap, politieke partijen het vaak wel eens zijn. Burgerparticipatie, coproductie van beleid, interactieve beleidsvorming et cetera zijn stokpaardjes van velen. Waarom zou de politiek dan niet zelf beginnen met het geven van het goede voorbeeld?

Een echt gedragen en duurzame ombuigingsoperatie binnen de gemeente kan alleen bereikt worden als iedereen bereid is om naar elkaar te luisteren. Pas als al luisterend de beste ideeën boven zijn gekomen kunnen de juiste keuzes gemaakt worden.

Succes met de dialoog

Topics: Column

 

Leave a Comment