Archive for Archive for februari, 2011

Ambtelijke sturing op het realiseren van ombuigingen

Iedere week lees je over de mogelijke invulling van de bezuinigingen of misschien beter de ombuigingen die gemeenten voornemens zijn te realiseren. Ondanks de politieke tegenstellingen lijken de meeste gemeenten uiteindelijk toch tot een pakket aan ombuigingsmaatregelen te komen. Vervolgens is het uiteraard de vraag of al deze voornemens ook daadwerkelijk in daden worden omgezet. […]

Posted by: Freek Compagne on vrijdag, februari 11th, 2011